पर्शियन

  • Persian

    पर्शियन

    1. फारसी रचना मध्य-पूर्वेकडून येते, परंतु ती संपूर्ण जगात खूप लोकप्रिय आहे. पारंपारिक रचना खोलीला लक्झरी आणि गूढ बनवते.

    2. पूर्णपणे, अर्ध-खराब NZ लोकर आणि बांबू या संग्रहासाठी अत्यंत प्रशंसनीय घटक आहेत.