चाचणी अहवाल

नायलॉन कार्पेट टाइल्स BS4790 ची ज्वलनशीलता

कार्पेट टाइल -नायलॉन रंग स्थिरता AATCC163 लाईट करण्यासाठी

कार्पेट टाइल- ASTMD 1335 चे टुफ्ट बाइंड

कार्पेट टाइल- AATCCC 165 क्रॉक करण्यासाठी रंग स्थिरता)

एएटीसीसी 163 हलका करण्यासाठी कार्पेट टाइल रंग स्थिरता

कार्पेट टाइल्स-पीपी फायर टेस्ट ASTMD 2859

हँडटफ्टेड -रंग फास्टनेस ATCC 165

हँडटफ्टेड -ज्वलनशीलता BS4790 -BS5287

हँडटफ्टेड -टफ्ट बाइंड -एएसटीएमडी 1335

LVT- फायर रीटारंट ASTME 648

SPC- इंडेंटेशन- EN ISO24343

एएसटीएमडी 2047 चे एसपीसी-स्लिप प्रतिकार